Silná, zdravá a prosperující značka

Prověříme vaši značkovou strategii a provedeme vás jejím nastavením – ať již při tvorbě nové značky nebo při revizi značky stávající. To samé platí, pokud se jedná o samotnou firmu jako celek.

Stávající značka

Podrobíme ji revizi od koncepce přes design, správnost nastavení cílové skupiny a samotné vnímání cílovou skupinou a odlišení se od konkurence, až k poměření síly trhu v návaznosti na původní plány a potenciální možnosti samotné cílové skupiny.

Nová značka

Provedeme vás celým procesem zrodu značky, od jejího návrhu, přes analýzu, nadefinování prostoru na trhu až po vyhledání ideální cílové skupiny. Vše na míru dle připraveného záměru. Pomůžeme vám vytvořit zadání od obalu po komunikační kampaň.

Proč?

Na základě výsledku je možno zvolit přesnější strategii, vybrat novou cílovou skupinu, rozšířit potenciál směřování na trhu, zvolit tonalitu komunikace, a to podle potřeb trhu a konkurence a také dle preferencí cílové skupiny.

Pomůžeme vám vybudovat novou značku, nebo společně podrobíme analýze tu původní. Můžeme také vytvořit komunikační kampaň za využití efektivních nástrojů a komunikačních prvků.