Silná, zdravá a prosperující značka

V celkové náladě, společné víře ve směřování firmy, ale také v pravdivosti úsudků, vizí a realistických pohledů na trh a cílovou skupinu.

Pouhou úpravou vnitřní struktury, sounáležitostí při nastavení jednotné myšlenky, kterou znají všichni, tedy od recepční až po ředitele, je energie a úsilí směřováno jedním silným proudem.

Na přesné definování strategií a cílů se zapomíná, je to jedna z největších bolestí firem v uspěchané a náročné době. Velké firmy se tím sice zabývají, ovšem často jsou odděleny politikou, stagnací a odpojením od místního teritoria z důvodů globální vize, se kterou nejsou lokální zaměstnanci dostatečně spojeni.